התיאטרון הנודד של אסף - הצגות לילדים סקרנים  052-2378826 alberstain@gmail.com