top of page

גלגולי המגילה

הצגות לחגים

המלך אחשורוש, המלכה ושתי, המלכה אסתר, המן הרשע, סוס אציל ומרדכי היהודי במלודרמה פורימית סוחפת לחג פורים ולכל המשפחה

​לגילאי 3-8, 50 דקות

גלגולי המגילה מופע לחג פורים
bottom of page